Debate sobre o calendario escolar no programa Hora 25 da Cadena Ser coa presencia de Anpas Compostela e da Confederación ANPAS GALEGAS.

fernando semana educación

Ligazón ao programa Hora 25 sobre calendario escolares
Debemos facer unha reflexión sobre os calendarios escolares, aínda que só sexa dende o punto de vista do alumnado, das súas necesidades de organización e descanso, das súas necesidades de organización e descanso.
Que temos? Sigue lendo

Educar con sentido común

educar con sentido común

Cando decidimos ser nais ou pais non se esixe facer un cursiño e obter a calificación de apto ou non apto. Educar un/ha fill@ conleva moita responsabilidade, dedicación e cariño. Dende FOANPAS comunican que son coñecedores da preocupación das familias do ENSINO PÚBLICO por educar do mellor xeito posible @s nos@s cativos, e tamén do valor do tempo como ben escaso, por elo inician unha nova liña de formación: propor a lectura dun libro por trimestre e logo ter un faladoiro sobre o mesmo. Esta opción permite: Sigue lendo

Reclamamos, novamente, volver ao sistema de préstamo universal e gratuíto de libros de texto e material escolar

libros-de-texto

Fin de curso e debate sobre libros de texto é un clásico nos últimos anos, dende que a Xunta de Galicia rompeu o consenso existente en toda a comunidade educativa ao redor do modelo de préstamo universal e gratuíto.
A Confederación ANPAS GALEGAS, coma todos os anos, coma sempre, novamente reclamámoslle á Xunta de Galiza volver ao sistema de préstamo universal e gratuíto de libros de texto e material escolar:

 

Volvamos ao sistema de préstamo universal e gratuíto porque é máis eficaz e máis barato para os fondos públicos, porque pon en valor o Ensino Público Obrigatorio como unha realidade que a sociedade toda ten que defender e dentro da que todas e todos se educan en igualdade, porque reduce a burocracia dos colexios e da propia Xunta de Galicia; e, sobre todo, porque é o que queremos as familias, e toda a comunidade educativa, que deberamos ser para quen se fixeran as normas baixo as que convivimos. Sigue lendo

Roteiro pola defensa do ensino na montaña e no rural

12 (1)

Desde hai varios anos as familias do alumnado da montaña de Lugo veñen reivindicando que non se descoide a formación académica das súas nenas e nenos por parte da Consellería de Educación, e din reivindicando porque se está descoidando…como todo o rural. Ano tras ano vemos como recortan medios aos colexios, suprimen prazas do profesorado, que dificilmente se van volver crear, porque esa supresión está baseada nos ratios e en criterios económicos (e coa crise económica isto empeorou) e,desgraciadamente o alumnado vai diminuíndo.
Desde hai varios anos as familias do rural, e con elas a federación provincial de ANPAS de Lugo FAPACEL, piden unha discriminación positiva para estas zonas, como son Cervantes, Navia de Suarna, Courel, Incio, Samos… Sigue lendo

Acordo cántabro de cambio do calendario escolar. E nós xa falamos aquí desa necesidade hai seis meses

calendario escolar

En Cantabria acaban de variar o calendario escolar, pero na Confederación ANPAS GALEGAS xa o dixemos a principio deste ano que estamos mediando.
A que agarda o goberno galego para abrir este debate no que deberiamos estar todas e todos?
O fundamental é establecer un calendario que beneficie ás nenas e nenos; e ese debe ser o único razonamento válido. As nosas razóns: Sigue lendo

A relixión no bacharelato LOMCE

Mani relixion

O Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia, establece nos seus artigos 30 e 31 cales son as materias que o alumnado deberá cursar, respectivamente, en 1º e 2º de bacharelato; así mesmo a Orde do 15 de xullo de 2015 establece a relación de materias de libre configuración autonómica; e así distribúese a carga horaria global nos seguintes bloques de materias: Sigue lendo