Temos dereito a un ensino gratuíto! Temos dereito aos libros de texto!

libros de texto

COMENTARIOS Á ORDE CREACION FONDO SOLIDARIO 2015-2016

COMENTARIOS Á ORDE QUE CONVOCA AXUDAS PARA LIBROS 2015-2016

 

A Constitución española di: “o ensino básico é obrigatorio e gratuíto”.

A defensora do pobo di: “o carácter gratuíto do ensino nos niveis educativos obrigatorios debería facerse extensivo aos libros de texto e material didáctico utilizado”

O Consello Escolar do Estado di: “O libro de texto ou material didáctico que sexa preciso para impartir o ensino básica e, polo tanto, garantir o dereito fundamental á Educación, ten que ser gratuíto”

Polo tanto, nós, as nais e pais do alumnado de ensino público esiximos que a Administración Pública forneza a todos os nosos fillos e fillas dos libros de texto que necesiten,  dun xeito gratuíto e universal. Sigue lendo