Informe sobre o pleno do Consello Escolar de Galiza do 20 de decembro de 2016

INFORME SOBRE O PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALIZA DO DÍA

O Pleno do Consello Escolar de Galiza celebrado o día 20 de decembro de 2016 en Santiago de Compostela, deu comezo ás 17:00 horas, en segunda convocatoria, coa asistencia de 27 membros (26 con dereito a voto ao non terse en conta o Secretario), dos 49 membros (48 con dereito a voto) que, na actualidade, forman parte deste órgano de participación.

O primeiro punto da Orde do día foi a aprobación da Acta da sesión anterior (celebrada o 15 de marzo). A Acta foi aprobada cunha corrección proposta por ANPAS GALEGAS. No cuarto parágrafo da última páxina da Acta (a número 7),dicía textualmente: Seguir lendo

Rematamos 2016. Feliz 2017

E vaia en paz este aniño, que ben que nos deu traballo nas ANPA, traballo feito con gañas e con acerto, con algún erro pero con estupendos resultados; pero tamén traballo feito para volver atrás, traballo para desfacer -que é algo que non nos gusta nada ás nais e pais do Ensino Público- algúns dos desastres destes anos de mal goberno educativo, en España e na Galiza. Seguir lendo

Sobre as folgas do alumnado. Posibilidades e xustificación de ausencias no centro escolar

FOLGA DO ALUMNADO

O dereito á folga, establecido no artigo 28.2 da Constitución, é aplicable unicamente ás traballadoras e traballadores, nunca ao estudantado; por esta razón todas as referencias que se fagan posteriormente hai que entendelas con este matiz: falamos de folga porque é o concepto común máis doado de utilizar, pero tecnicamente habería que lle dar outro nome ao feito de non asistir a clase como consecuencia dunha convocatoria formal. Seguir lendo

Quen elixe a representantes da ANPA no Consello escolar?

QUEN REPRESENTA Á ANPA.

Marco legal:

Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación:

Art. 7.1: Os Estatutos deberán conter os seguintes extremos:

  1. h) Os órganos de goberno e representación, a súa composición, regras e procedementos para a elección e substitución dos seus membros, as súas atribucións, duración dos cargos, causas do seu cese, xeito de deliberar, adoptar e executar os seus acordos e as persoas ou cargos con facultade para certificalos e requisitos para que os citados órganos queden validamente constituídos.

Seguir lendo

A necesaria transformación dos comedores escolares

Imprimir

O venres día 16 de decembro participamos nas xornadas de debate e formación de comedores escolares, organizadas pola Universidade de Vigo, coa nosa “proposta de transformación dos comedores escolares”, impartida polo presidente da confederación ANPAS GALEGAS, Javier Sánchez.

Engádese neste comunicado un “power point” e documento en formato pdf sobre a necesidade de transformación dos comedores escolares.

Proposta de transformación dos comedores escolares Confederación ANPAS GALEGAS

Proposta transformación comedores escolares-xornadas vigo 16-12-2016

Video coa intervención de Javier Sánchez, presidente de ANPAS GALEGAS

 

Xuntanza cos grupos parlamentares

imaxe de arquivo

imaxe de arquivo

Logo de que se constituíra o Parlamento que xurdiu das últimas eleccións galegas, fixemos unha rolda cos diferentes grupos parlamentares, falamos primeiro co grupo En Marea, e continuamos co PSOE e o PP, rematando co grupo do BNG; a orde foi totalmente aleatoria, segundo fomos acomodando as diferentes axendas.

Tratamos con eles diversos puntos da actualidade educativa, os que agora indicamos: Seguir lendo